Huishoudelijk reglement

Goede afspraken maken goede vrienden

Huishoudelijk reglement De Bossenaarshoeve

1.   U bevindt zich in een volledig rookvrije woning. Roken kan enkel buiten. Mogen wij u vragen om steeds sigarettenpeuken in de voorziene asbakken te gooien. In geval de rookmelder in alarm komt kan dit niet zomaar afgelegd worden. Gelieve contact op te nemen met onderstaande noodnummers.

2.   In de keukenkast vindt u de gebruiksaanwijzingen van de elektrische keukentoestellen.

3.   In de kast in de zitruimte vindt u toeristische info en enkele fiets- en wandelkaarten. U kan die gebruiken, maar gelieve ze na gebruik terug te plaatsen.

4.   Kapstok en schoenenrek vindt u in de berging vooraan. Maak hiervan gebruik. Wij vragen ook om de schoenen uit de doen om naar boven te gaan. Mogen wij ook vragen de kinderen niet met hun schoenen aan in de zetel te laten spelen.

5.   Ramen: de woning is voorzien van draai- en kipramen. Indien de ramen in kipstand staan, dient u de ramen eerst dicht te doen en dan pas open te draaien of te sluiten.

6.   Energie: de woning is voorzien van centrale verwarming. De thermostaat bevindt zich in de eetruimte. De thermostaat is automatisch ingesteld maar u kunt die ook verhogen of verlagen, indien gewenst.

  => Spring bewust om met energie- en waterverbruik, zo hoeven we geen aparte aanrekening te maken voor uw verbruik.

7.   De zekeringskast bevindt zich in de berging vooraan. Gelieve ons te verwittigen bij problemen.

8.   Er is internet aanwezig in de woning, waar u volledig gebruik kan van maken tijdens de huurperiode. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden. De wifi-code vindt u in de eetruimte.

9.   TV: er is een digibox van telenet.

10. Er worden nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen of uitgietbakken gegoten.

11. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet wel vooraf gemeld worden aan de uitbater.

12. Pool: in de keuken is een pooltafel. Zorg dat er geen drank gemorst wordt op de tafel. Gelieve na het spelen de ballen en keus terug op de tafel te plaatsen.

13. De woning is voorzien voor max 12 personen. Hiertoe staan ook 12 eenpersoonsbedden op de kamers. Er mogen geen bedden verplaatst worden naar een andere kamer. De veiligheidsvoorzieningen laten niet toe dat er meer personen in de vakantiewoning verblijven, ook niet via verblijf in een tent, caravan of mobilhome.

14. Studenten– en vrijgezellenfeesten en andere feesten met overlast zijn niet toegelaten. Wij vragen u om de buurt te respecteren. Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.

15. Parkeer uw wagens altijd op de parking achteraan de woning, NIET op straat aub.

16. Gelieve de buurt, omgeving en natuur te respecteren. De tuin staat tot de beschikking van de huurder. De robotmaaier is geen speelgoed! Gelieve de veiligheidsvoorschriften in achting te nemen.

17. Afval wordt gesorteerd. Daartoe is een container voor PMD, glas, papier/karton, GFT en restafval voorzien onder het afdak aan de poort.

18. De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.

19. Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode.

20. Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

21. Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij het einde van het verblijf laat u de woning veegschoon achter. Laat geen vuile vaat achter (propere vaat kan wel in de vaatwasmachine achtergelaten worden). Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

22. Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

23. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

  • Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.
  • Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf
  • Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

24. De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

25. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud van de tuin en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

26. Gelieve de eigenaar steeds vooraf het uur van aankomst te melden (telefonisch of via mail, 1 week voor aankomst), om foutieve afspraken te vermijden.

27. Annulatievoorwaarden: Indien u, van uw boeking afziet, wordt het betaalde voorschot als vergoeding behouden en hebben de huurders geen recht om dit bedrag terug op te eisen. Bij annulatie binnen de 21 dagen voor het ingaan van het contract, wordt de totale som van het verblijf niet teruggestort, enkel de waarborg.

28. De waarborg wordt teruggestort binnen de week na uw verblijf, tenzij er opmerkingen zijn. Alle schade door ons vastgesteld, wordt schriftelijk of per mail overgemaakt aan de verantwoordelijke van de boeking. Die persoon staat ook in voor de volledige vergoeding van de schade.

29. De sleutel moet bij vertrek op de door ons afgesproken plaats te worden achtergelaten. Bij verlies van de sleutel (veiligheidssleutel) wordt er €50 afgetrokken van de waarborg.


Brandveiligheid in de Bossenaarshoeve

Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.

De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures ingeval van brand of calamiteit.

Het grondplan en verdiepingsplan van de woning vindt u achteraan dit reglement en wordt bijgevolg overgemaakt aan de verantwoordelijke van de boeking, op het moment dat het boekingscontract wordt opgestuurd.

In de traphal boven en bij de voordeur is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen op staan vermeld.

De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.

De huurder dient zelf een EHBO-koffer mee te brengen.

In het gebouw mag men niet roken. Wordt er buiten toch gerookt, zorg er dan voor dat de peuken in de asbak terecht komen.

Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.

In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig. Het is dus aangewezen dat men een GSM bijheeft. Een lijst met nodige en nuttige nummers hangt uit in de traphal bij de plattegrond.

Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.

Kaarsen laten branden in de woning is niet toegelaten.Bijkomende info

1.   Dokter/ ziekenhuis in de regio:

Huisartsen van wacht in Maarkedal: 055/30.40.30

AZ Oudenaarde, Minderbroederstraat 3: 055/33.61.11

AZ Glorieux Ronse, Glorieuxlaan 55: 055/23.30.11


2.   Apotheek: Charlotte De Splenter, Etikhoveplein 14 – Maarkedal (Etikhove)


3.  Toeristische dienst

Oudenaarde: Markt 1 055/31.72.51

Ronse: De Biesestraat 2 055/23.28.16

Wandelplannen en info vindt u ook in de map in de kast in de tv-ruimte


4.   Voedingswaren in Maarkedal

Er zijn 2 bakkers in de Nederholbeekstraat:

·        Bakkerij Sam (gesloten op zondag en donderdag)

·        Bakkerij Vermeiren (gesloten op maandag en dinsdag)

Algemene voeding:

Kruidenier Huis van de zaailing, Onderbossenaarstraat 1 te Etikhove (ook open op zondagvoormiddag tot 12u!)


We wensen jullie een aangenaam en deugddoend verblijf!!

In het gastenboek en/of op onze website kan u uw vakantiegevoelens noteren!


Met vriendelijke groeten

Wim en Bernadette Moreels – Carron